Musiikinopetuksen verkoston pilottipaikkakunnat

MOVE:n toimintastrategiana on, että palveluita tulee ensin pilotoida paikallisesti ennen kuin pyritään valtakunnalliseen vaikuttavuuteen. Jottei samoja virheitä toistettaisi kaikkialla niin kannattaa testata ideoita rajatuissa olosuhteissa jotka kyllin hyvin edustavat musiikin opetuksen kirjoa.

Hanke ohjaa pilottipaikkakunnille riittävästi infrastruktuuria ja teknistä tukea jotta osahankkeiden kokeilut voidaan suorittaa edullisesti ja kontrolloiduissa olosuhteissa. Opetusministeriö tukee välillisesti pilotointia yliopistojen aluellisilla kehitysmäärärahoilla, joiden avulla on palkattu erikoissuunnittelija Matti Ruippo, joka aloittaa tehtävänsä toukokuussa 2001. Oman tutkimustyönsä lisäksi Ruippo toimii Kuhmon ja Kuopion sukkuloivana verkko-opettajana.

Tämä raportti perustuu Philip Donnerin oppilaitoksien johtajien kanssa käymiin neuvotteluihin, joita Ruippo täsmentää aloittaessaan toimintansa.

Kuopio

Sen lisäksi, että Kuopiossa on koordinoivan yliopiston osasto, paikkakunnalla on myös vieri vieressä kaikki musiikinopetuksen oppiasteet.

Kuhmo

Kuhmo on tunnettu kamarimusiikistaan, mutta se on myös aluekehityksen ydinseutua. Täällä mitataan voiko kulttuuri olla kehitystä luova tekijä.

Pilottipaikkakuntia on nykyisellään kaksi, mutta on mahdollista että lukumäärä lisääntyy myöhemmässä vaiheessa, jos tarve näin vaatii.