Kamarimusiikkia videoneuvotteluna


Kuhmon kamarimusiikin osaamiskeskus Virtuosi toimii musiikin verkkoviestinnän pohjoisena solmukohtana ja suunnannäyttäjänä. Videoneuvottelu on viime syksynä noussut tärkeäksi kehitystyön kohteeksi sen jälkeen kun osaamiskeskus ja Sibelius-Akatemian Kuopion osasto hankki Tandbergin korkeatasoiset videoneuvotteluvälineet Kuhmon ja Kuopion välisen pilottitoiminnan tueksi.

Videoneuvotteluvälineiden ominaisuuksia on suunniteltu paljolti yritysmaailman ja julkisen sektorin tarpeita ajatellen, mutta viime aikoina myös etäopetuksen pedagogit ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta alaan. Syynä on, että laitteet ovat pääsemässä lastentaudeistaan. Ne ovat myös kehittyneet entistä helppokäyttöisemmäksi.

Videoneuvottelulle audio

Videoneuvottelulaitteiden valmistajien työn pääpaino on ollut moitteettoman liikkuvan kuvan kehittämisessä. Tämän tosiasianhan ilmaisee jo VIDEOneuvottelu -nimikin. Ääni on parhaimmillaan ollut puhelinäänentoistoon perustuvaa monoa.

Välineet ovat viime vuosina muuttuneet yhä enemmän tietokonetta muistuttaviksi tai suorastaan kotimikroon asennettaviksi. Tässä tilanteessa vertailukohteena ei ole notkeasti liikkuva TV-kuva, vaan tietokonemonitorin tarkka piirto. Tarkkojen pysähdyskuvien lähettämiseen on kehitetty siirtomenetelmiä, joiden avulla päästään toivottuun tulokseen. Näin esimerkiksi myös nuottikuva välittyy korkeatasoisena monitorille.

Etäpianoa ...

Suomalainen Xenex Telecom on kehittänyt menetelmän, jonka avulla videoneuvotteluun voidaan yhdistää pianonsoittoa. Soittajan painallukset välittyvät erikoisrakenteisen pianon avulla erilliseen ISDN-pohjaisen dataväylään. Kun nämä MIDI-signaalit saavuttavat neuvottelun toisessa päässä asennetun etäpianon, soitto välittyy luonnollisena pianonsoittona vastaanottopäässä istuvalle kuulijalle.

Jotta etäpiano soisi synkronissa kuvan kanssa joudutaan ohjaussignaalien virtaa viivyttämään saman verran kuin kuvaa. Kun tämä kahdensuuntaisesti toimiva viivästetty soitto yhdistetään videoneuvottelun kuva- ja puheyhteyteen, syntyy tästä toimiva etäopetusympäristö.

... ja radionomaista äänen laatua

Muusikot ovat kyseenalaistaneet, että voidaanko musiikkia toistaa videoneuvottelussa stereona ja radiotasoisesti. Tähän on olemassa kaikki edellytykset. Xenexin kaavaa noudattaen Virtuosi ja Sibelius-Akatemian Kuopion osasto tuottavat Pro Kuhmon järjestämässä Ihminen ja Kosmos -tapahtumassa, 17-03-2002 klo. 11:15 demonstraation, jossa hyödynnetään radio-ohjelmien siirrossa käytettävää laitteistoa.

Helsinkiläinen OV-Tuotanto on Virtuosin kumppani, joka on erikoistunut paikallisradioiden tietotekniikkaratkaisuihin. Yritys on lainannut radio-ohjelmien siirtoon tarkoitetun esittelylaitteiston, joka on kytketty videoneuvottelun osaksi. Radioäänen siirron ja viiveen avulla esitys välittyy synkronissa Kuopion kamarimusiikkisalista Kuhmo-talon Pajakka-saliin.

Vanhaa musiikkia uudella tekniikalla

Tähän kokeiluun osallistuu kuopiolainen Gambayhtye Unto-consort. Yhtyeen nimi polveutuu - niin ikään kuopiolaiselta - soitinrakentaja Unto Hakkaraiselta, joka on rakentanut yhtyeen kauniisti koristellut vanhan musiikin soittimet. Markus Kuikan johtama yhtye esittää Orlando Gibbonsin consortlauluja ja yhtyeen laulusolistina esiintyy Tintti Ekroth.

Avaamme samassa yhteydessä suojatun, musiikin opetuksen verkoston, MOVE:n pilotointia tukevan datayhteyden Kuhmon ja Kuopion välillä. Tämä on ensimmäinen tuotos Virtuosin ja Kuhmon kaupungin oppimiskeskuksen käynnistämästä verkkoviestintäyhteistyöstä. Demonstraation tuotoksia voi kuunnella tilaisuuden arkistosivulta.