Hyötyohjelmat mbstowcs ja wcstombs


Windows on perinteisesti tukeutunut ANSI:n merkkijärjestelmään, mutta asiaan on tulossa muutosta. Uudemmat Windows käyttöjärjestelmät, kuten Windows 2000, Windows XP ja Windows CE käyttävät ns. Unicode kirjaimia. Etuna on parempi yhteensopivuus erilaisten merkkijärjestelmien, esimerkiksi kuvasymboleihin perustuvan Kanjin kanssa.

Nämä kaksi hyötyohjelmaa on tehty nimemomaan Windows CE -ohjelmoinnin helpottamiseksi. Kehitysympäristön valmistaja suosittelee Windows NT:n käyttöä CE ohjelmien kehitysympäristönä. Windows NT:ssa ei kuitenkaan ole voimavaroja Unicode tekstin tuottamiseen.

Jos ohjelmoija haluaa sisällyttää laajan tekstiresurssin ohjelmaansa, on melkeinpä ainoana vaihtoehtona taltioida teksti ANSI-muotoisena. Tällöin teksti pitää vielä muuntaa Unicodeksi ennenkuin sitä voidaan näyttää käyttäjälle. Todettakoon samalla, että ANSI-tallennusmuodon etuna on tekstiresurssin pienempi koko.

Oheisessa kansiossa on kaksi ohjelmaa:

mbstowcs muuntaa ANSI-tekstit Unicodeksi. wcstombs:lla voi puolestaan palauttaa Unicodetekstit ANSI-ympäristöön.

Nämä yksinkertaiset konsoliohjelmat perustuvat samannimisiin Microsoft C funktioihin. Komentorivisyntaksi on yksinkertaisesti:

mbstowcs <lähdetiedosto> <kohdetiedosto>
wcstombs <lähdetiedosto> <kohdetiedosto>

Nouda ohjelmat ja dokumentaatio. Samasta pakkauksesta löytyy myös konversioiden toimintaa havainnollistavia näytetiedostoja.