Lyhyt johdatus RealPix Authorin käyttöön


Tämän tutoriaalin tarkoituksena on perehdyttää lukijaa RealPix Author -ohjelman käytössä. Esitykseen sisältyy opastavaa tekstiaineistoa sekä ehdotuksia käytön harjoittelua varten.

Käyttöopas noudattaa seuraavaa rakennetta:

  1. RealPix-kuvasekvenssien toimitusväline
  2. RealPix Author -välineen toimintaperiaatteet
  3. Kuva- ja väriainesten lisääminen
  4. Tehosteiden lisääminen ja oletuskestojen määrittely
  5. Esityksen julkaiseminen
  6. Välineen muita ominaisuuksia
  7. RealPix Author -ohjelman rajoitteita

Jokaisen osion lopussa on linkit seuraavaan oppijaksoon ja tälle aloitussivulle.

Ensimmäinen oppijakso

RealPix-kuvasekvenssien toimitusväline