Musiikin opetuksen telekonferenssipalvelu


Virtuosi kehittää sähköisen musiikkioppilaitoksen palvelukokonaisuutta, joka tukee 'Musiikin opetus verkossa' (MOVE) -hankkeessa asetettuja tavoitteita. Osaamiskeskus pyrkii ISDN-monipalveluverkon toimintojen jalostamiseen verkko-opetuksen tarpeisiin.

Perusajatus

Joustavasti toimiva, monen osanottajan ryhmäpuhelu on yhteistoimintaohjelmistoja hyödyntävän musiikin opetuksen välttämätön edellytys. Tämä uusi palvelu tähtää kyseisen tosiaikaisen etäopetuksen keskeisen ongelman ratkaisemiseen.

Osaamiskeskus on toiminnallaan edistänyt ISDN kolmenneuvottelun käyttöön ottoa opetustyössä. MCU Server -sovellus tarjoaa mahdollisuuden suurten ryhmien keskustelujen toteuttamiseen. Sovelluskehityksen päämääränä on tuottaa MCU (Multipoint Control Unit) -valmius. Vuoropuhelu noudattaa nykyversiossa half-duplex periaatetta: Puheenvuoro jaetaan aina yhdelle kokousosanottajalle kerrallaan.

MCU Server -sovelluksen käyttöliittymä

MCU Server -ohjelman esimerkkinäkymä

Toimintatapa

Kaikki telekonferenssin osanottajat soittavat yhteen puhelinnumeroon josta puhelu reitittyy konferenssipalvelimen eri linjoille. Puheenvuoro siirtyy DTMF kaksiäänisignaalin avulla puhujalta toiselle. Kokousosanottaja saa puheenvuoron painamalla näppäinpuhelimen '*'-merkkiä. Puheenjohtaja voi myös jakaa puheenvuoroja numeronäppäimillä tai suoraan palvelinsovelluksen käyttöliittymästä.

Koekäyttö

Audion monipisteistä viestintää toteuttavan palvelimen koekäytöstä voi sopia puhelimitse 08-6520525 tai sähköpostilla pdonner@virtuosi.fi ( Inquiries, [MCU Server tilaus]) hyvissä ajoin ennen opetustilannetta. Palvelimella on parhaillaan tilaa 4-8 keskustelijalle. Tilauksessa on mainittava kokouksen tarkka ajankohta ja osanottajien määrä.