Dinosauri taskussani

 

 

 

 

Minä yksinäinen ja ylhäinen,

dinosaurien suvusta ja viimeinen.

Vai suvusta? Ei, vaan maailmasta,

joka ympärilläni sammui vasta.

 

Aaro Hellaakoski

Runokokoelmasta 'Huojuvat keulat', 1946

 

Kuhmon kamarimusiikin osaamiskeskus keskittyy musiikin sisältötuotannon lisäksi verkkopedagogiseen tutkimukseen ja kehitystyöhön. Dataneuvottelujen, videokonferenssien ja verkkolähetystekniikan erityisratkaisujen lisäksi osaamiskeskuksen verkkoviestinnän toimintalinja on tuottanut ISDN-palveluihin pohjautuvien musiikkipedagogiikan tutkimusvälineitä ja palveluja. Uusimpana työskentelysuuntana osaamiskeskus on avannut sulautettuihin järjestelmiin ja langattomaan viestintään keskittyvän tutkimuksen.

 

Toukokuussa työnsä aloittaneet Virtuosin insinööriharjoittelijat Pirkko Komulainen ja Tuula Kyllönen opiskelevat Oulun seudun ammattikorkeakoulussa tietotekniikkaa, erikoisalanaan sulautetut järjestelmät. Työharjoittelun kohteena on Pocket PC:n käyttö musiikin verkkoviestinnän apuvälineenä. Ohjelmointi suoritetaan Microsoftin ilmaisella Windows CE -ohjelmointia mahdollistavalla Visual Studio -kehitysympäristöllä. Työn aikana perehdytään kämmenmikro-ohjelmoinnin erityispiirteisiin sekä MFC-luokkakirjaston käyttöön.

 

Kämmenmikroilla ohjattu multimediaesitys

 

Työharjoittelu kulminoituu harjoitustyöhön, jossa sovelletaan hankittuja valmiuksia osaamiskeskuksen toimialaan liittyvässä tehtävässä. Tarkoituksena on saada aikaan demonstraatio, jossa harjoittelijat osoittavat työskentelyn tuloksellisuuden tuottamalla osaamiskeskuksen toimialaan kytkeytyvän työnäytteen. Osa ohjelmointiharjoituksista ovat keskittyneet runouteen, mm. Aaro Hellaakosken ja Eino Leinon tuotantoon ja runoilijoita koskevan tiedon esittämiseen. 'Viimeinen dinosauri' on Hellaakosken ajatuksia herättävä runo, joka on poikinut jatkohankkeena runoon pohjautuvan multimediahankkeen, joka on kehittynyt molempien harjoittelijoiden insinööritöiksi.

 

Esitys yhdistää runon sanoman auditiivisiin ja visuaalisiin esitysaineksiin, joita tuotetaan MIDI-ohjatun mikserin ja dataprojektin avulla. Mikserin perässä on kvadrofoninen äänentoisto. Mikseriä ja dataprojektoria ohjataan palvelintehtävää suorittavalla työasemalla, jossa on tarvittava MIDI-sovitin ja kaksipäinen näytönohjain. Kämmenmikrot toimivat asiakas/palvelin -asetelmassa yksilöllisten kuva-ainesten ja äänilähteiden ohjaajina. Taskumikroja on tarvittava määrä, jotta kuva- ja ääniainesten liikkeet välittyvät yksilöllisinä yleisölle. Liikennöinti tapahtuu TCP/IP-protokollan avulla ja etäohjaus toteutetaan etäautomaation keinoin.

 

 

Kaavio 1. Multimediaesityksen ohjaus

Ohjelmointitehtävät

 

Insinööriharjoittelijat laativat kukin asiakasohjelmansa: Toinen keskittyy äänimikseriohjaukseen ja toinen kuvaelementtejä kontrolloivaan sovellukseen. Työn ohjaaja laatii palvelinohjelmiston, johon sisältyy tietoliikennetoiminnallisuuden ja palvelinlogiikan lisäksi mikserin MIDI- ja dataprojektorin grafiikkaohjaus.

 

1. Audioasiakas. Tehtävänä on luoda käyttöliittymä, jonka avulla voidaan suorittaa seuraavat tehtävät.

 

 

 

·         Esitettävä ääni on valittavissa ennalta rajatusta määrästä ääniä

 

·         Ääni on sijoitettavissa suunnan (0º - 360º) ja etäisyyden perusteella

 

·         Äänelle voidaan määritellä siirtymissuuntaa ja siirtymän nopeutta kuvaava vektori

 

·         Jos kohde määritellään kulkusuunnassa nykyisen sijainnin takana, ääni pysähtyy

 

·         Asiakas osaa hankkia äänten nimet ja muut alkuperäiset ominaisuudet sisältävän kokoelman

 

 

Kaavio 2. Audioasiakkaan käyttöliittymä

 

2. Kuva-asiakas. Käyttöliittymän suunnittelussa toteutetaan seuraavat funktiot:

 

 

 

·         Esitettävä kuva-aines on valittavissa ennalta rajatusta määrästä bittikarttoja

 

·         Kuva on sijoitettavissa esitysympäristöä kuvaavaan koordinaatistoon

 

·         Kuvalle voidaan määritellä siirtymissuuntaa ja siirtymän nopeutta kuvaava vektori

 

·         Jos kohde määritellään horisontaalisesti nykyisen sijainnin takana, kuva pysähtyy

 

·         Palvelin voi määritellä esityspinnan dimensiot, sen taustavärin ja -kuvan

 

·         Asiakas osaa hankkia kuvien nimet ja muut alkuperäiset ominaisuudet sisältävän kokoelman

 

Kaavio 3. Kuva-asiakkaan käyttöliittymä

 

3. Palvelinohjelmisto. Palvelin osaa sekä kuvien että äänten osalta heijastaa kaikkien asiakkaiden tilan samanaikaisesti. Se toteuttaa ääniä MIDI:n ja mikserin kautta ohjaavat osuudet sekä toisella näytöllä toteutettavan visuaalisen esityksen. Vastuu kuva- ja ääniolioille määriteltyjen liikkeiden toteuttamisesta on palvelimella, joka päivittää riittävällä taajuudella meneillään olevan sijainnin. Tähän työosuuteen kuuluu myös etäautomaatiota toteuttavat ohjelmointitehtävät.

 

Työ suoritetaan kuvatussa järjestyksessä, siinä mitassa kun työhön varattu aikaresurssi sallii. Käyttöliittymäsuunnittelu jatkuu syksyn aikana opiskelun lomassa sekä 2003 käynnistettävän hankkeen puitteissa.

 

— Philip Donner